Europeese Unie

Contracten getekend tussen de Europese Commissie en  producenten van vaccins

 

Op verzoek van de vzw Notre Bon Droit hebben bepaalde leden van het collectief de contracten tussen de Europese Commissie en enkele producenten (AstraZeneca, CureVac en Sanofi) met betrekking tot de vooraankoop van COVID-19 vaccins geanalyseerd. Het onderzoek spitste zich i.h.b. toe op de rechtmatigheid naar Belgisch recht van de exoneratiebedingen die in deze contracten zijn voorzien.

 

 

De voornaamste besluiten van dit onderzoek luiden als volgt:

 

"In het licht van het Belgische verbintenissenrecht dienen de clausules volgens dewelke de producenten van vaccins geen enkele garantie geven noch enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de doeltreffendheid van het product en de afwezigheid van ernstige ongewenste bijwerkingen, a priori als onwettelijk te worden beschouwd. Volgens de bewoordingen ervan hebben deze clausules namelijk tot doel de producenten te ontheffen van hun essentiële verplichting (i.e. die van het leveren en waarborgen van een goed dat in overeenstemming is met de overeenkomst), maar ook – en vooral – de overeenkomst van haar inhoud en ieder nuttig gevolg te ontdoen."

 

Om het volledige onderzoek te lezen:

 

Juridische mededeling - vaccincontracten

 

Om de contracten te lezen:

AstraZeneca-contract

CureVac-contract

Sanofi-contract

Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com