In België

Over strafrechtelijke boetes in verband met "Covid"-maatregelen

Om de personen te helpen die een strafrechtelijke boete als gevolg van een inbreuik op de zogenaamde "Covid"-maatregelen hebben gekregen, stellen wij een "toolbox" ter beschikking. Deze bestaat voorlopig uit twee documenten, met name:  

- Een algemeen informatiedocument, met als titel "Wat moet ik doen als ik een strafrechtelijke boete ivm met een Covid-maatregel krijg?” 

- een document met 6 argumenten die in rechte kunnen worden aangevoerd teneinde een strafrechtelijke geldboete in rechte aan te vechten. 

Algemeen informatiedocument "Wat moet ik doen als ik een Covid-strafboete krijk?"

 


Dit document in .pdf-formaat kan u hier terugvinden:  

 

"Wat moet ik doen als ik een Covid strafboete ontvang?" 


 

Document met argumenten om een strafrechtelijke boete voor de rechter aan te vechten 

 

Document met argumenten om een strafrechtelijke boete voor de rechter aan te vechten. 

 

Indien u hebt besloten om de voorgestelde schikking te weigeren en de feiten te betwisten, dan kan u twee soorten argumenten aanvoeren: feitelijke argumenten en juridische argumenten.  

  

Feitelijke argumenten zijn alle elementen die in tegenspraak zijn met wat in het politierapport staat. Feitelijke argumenten zijn afhankelijk van de situatie en de gedetailleerdheid van het verslag. 

  

De juridische argumenten bestaan erin te wijzen op de onwettigheid van de maatregelen op grond waarvan u bent beboet, of op de onjuiste toepassing van de procedure.  

  

In het document worden 6 juridische argumenten uitgewerkt, met name:  

  

       Argumenten 1 en 2: Onwettigheid van de maatregelen 

       Argument 3: Niet elke bijeenkomst vereist een voorafgaande toestemming  

       Argument 4: Onwettig huisbezoek  

       Argument 5: Onwettigheid van het reisverbod 

       Argument 6: Laattijdighheid van de officiële verklaring van de overtreding  

  

Als u voor de rechter wordt gedaagd, kunt u deze argumenten gebruiken, maar het is toch raadzaam een advocaat te raadplegen. 

  

Het document in pdf-formaat vindt u hier:  

  

Hoe Covid strafrechtelijke boetes aan te vechten 


Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com