In België

Over het politiegeweld tijdens "La Boum 2" in het Terkamerenbos

Enkele leden van ons collectief zijn op 1 mei naar het Terkamerenbos getrokken om het verloop van "La Boum 2", aangekondigd door de jongeren van het collectief "L' Abîme", als waarnemers bij te wonen. 

Wat zij ter plaatse hebben gezien en gehoord heeft hen er toe aangezet om een gedetailleerde brief aan de leden van de Brusselse gemeenteraad te richten.  Een kopie van die brief is ook gericht aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, aan de inspectiedienst van de politie, aan de raad van de politiezone Brussel-Elsene en aan de heer Magnette, voorzitter van de socialistische partij. 

  

De brief begint als volgt:  

  

"Mevrouw/Mijnheer Gemeenteraadslid, 

  

Wij schrijven u in onze hoedanigheid van leden van het collectief Lawyers4democracy, dat opkomt voor de eerbiediging van de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden in het kader van het beheer van de covid-19-crisis. 

Alle ondertekenaars van deze brief hebben zich op zaterdag 1 mei naar het Terkamerenbos en omgeving begeven om de daar aangekondigde gebeurtenissen bij te wonen. 

Wat ze daar hebben waargenomen zijn een democratisch land onwaardig.  Nooit hebben we gedacht dat dergelijke taferelen zich in België zouden kunnen afspelen. 

In uw hoedanigheid van gemeenteraadslid willen wij uw aandacht in het bijzonder vestigen op de volgende feiten: ..."  

  

Om de hele brief te lezen, in FR of NL versie, kunt u hem hier downloaden :  

  

Brief van 5 mei 2021 - Versie FR 

Brief van 5 mei 2021 - NL versie 


Juridische acties : 

 

 

Om de slachtoffers van het politiegeweld dat op 1 mei tijdens "La Boum 2" is gepleegd in staat te stellen hun stem te laten horen, bereiden diverse advocaten van ons collectief zowel een burgerlijke aansprakelijkheids- vordering als een strafrechtelijke vordering in handen van de onderzoeksrechter. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 

 

Meester Séverine Evrard 

Advocaat en erkend bemiddelaar 

Kantoor ACCORD MAJEUR 

+32 (0)496 30 98 34 

severine.evrard@accordmajeur.be 

www.severine-evrard.be 

www.accordmajeur.be 

Drève du Sénéchal 19, 1180 Brussel 

  

Aarzel niet om kennissen en vrienden hiervan in te lichten. 

  

NB: Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat elk slachtoffer zal moeten kiezen tussen de civielrechtelijke en de strafrechtelijke weg. 


Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com